Om oss

Mendo hadde sin opprinnelige start med fokus på sentrumsutvikling og sentrumsforeninger. i 2019 Meldte det seg et behov hvor kommuner og fylkeskommuner ønsket å få bedre innsikt og kunne "ta pulsen" på næringslivet

Mendo fikk en ny start høsten 2019 hvor man så muligheten for å jobbe med flere og bedre datasett og data som var ferskere, med  mye høyere kvalitet.
Det ble jobbet lenge i forkant med å planlegge en ny versjon av systemet, der man ønsket å beholde det gode, men forbedre datagrunnlaget samtidig som man bygget et fremtidsrettet verktøy der hvor man virkelig kan ta pulsen på fylket, kommunen, byen eller butikken til kunden. 

Mendo Analytics ble laget for å kunne gi Kommunen og Fylkeskommunen en direkte kobling og puls på hvordan handelen går. Man kan enkelt sammenligne egen vekst mot andre kommuner. Man kan følge med på hvilke bransjer som har mest vekst og utvikling, og hvilke bransjer som sliter. Dette verktøyet er viktig for kommunene og sentrumsforeningene slik at de kan måle effekt av aktiviteter eller f.eks hvordan politiske avgjørelser påvirker handel.

icon About

Mendo TAR pulsen på Næringslivet
fersk relevant data gir kunnskap til forbedring og forandring